Una familia warao está a orillas del caño Manamo de Tucupita el 14.09.2020 / Tanetanae.com.

Najoro sabana najoronaka takotu, nobarakitía

Oko waraotuma yakeraja najorokitane ja janokoina eku, burata ekida tai nome, takore, najoro yakeraja a moara ekidaja sabuka ja mate.

Ji burata sanuka jakore, refresco, sinatai, fructus arukobo aisiko nisanakatane, najorowitu nisakotu, aru jomakaba aisiko a moara ekidasabuka mate, tai jisabau.

Arukobo refresco aisiko tai bajukayana, nobara abaya, ji kobe dijote, ajaka ji kobe eku nakate, iji wakeraja nakate, tai ji nobara a jotana abate.

Oko waraotuma dibuyaja monika, najorowitu jisabakotu, yatu a janoko eku. Tanaka takore, yatu nojera bajetem nobarate arakate.

Compartir contenido

Vamos a encontrarnos en Telegram https://t.me/Tanetanaedelta