Imagen ilustrativa tomada de internet sin autoría especificada.

Jobi monidawitu jobikore iji nobarate, wabate

Iji monida jobikore, nobarate. Sinakuareyana, oko ka burata ekidakuare, jobi asidawitu jobía. Takore, yakerakore arakate, iji nobarakitía. Warao erajawitu wabae dijana jobi aobonona.

Amawitu, waraotuma eraja saba jobi yakerawitu, nibora, tida, eku jese. Oriwaka ekidarone, yaja erajawitu jobia, tai yatu nate, tanajakore, yatu nakane boisite, yatu a tida saba mukuru toate, monikata eku nakate, nome eraja abane.

Oriwaka ekidakore, jobinaka takotu, yatu a burata sanukawitu jakore, jobi nisanaka tane najoro nisakotu yatu a nobotomo saba, jiaka nisakotu, jabona, aí a jabona, jararoko a jonaba, tai sike nisakitane ja.

Yatu a nobotomo nebu kabakaba, ibomamo, jobinaka takunarai, yatu waraotuma kokotuka a tomana abaya.

Yatu a kuá taera abakotu, jobi iabakitane.

Compartir contenido

Vamos a encontrarnos en Telegram https://t.me/Tanetanaedelta